Nabeschouwing 634 & 635

VEILINGEN 634 & 635: VERWACHTINGEN EN VERRASSINGEN

Wederom veilingen waarbij onze relaties thuis achter de computer erbij konden zijn. Het te veilen kavel is zichtbaar, de stem van de veilingmeester is goed hoorbaar, het biedverloop is te volgen, en men kan eenvoudig met een muisklik meebieden. Ideaal voor iedereen die niet naar de veilingzaal kan of wil komen, bijvoorbeeld wegens de afstand of de behoefte anoniem te bieden. Ook prettig voor inzenders, die zo op de voet kunnen volgen voor welke toeslag hun kavel(s) een andere eigenaar vinden. Bovendien wordt een veel groter koperspubliek bereikt waaronder nieuwe bieders uit de verste uithoeken van de wereld. Voor de bieders meer concurrentie, voor de inzenders een hogere opbrengst.

De service van het online bieden is nu gratis, en dat wordt door het koperspubliek zeer gewaardeerd. De meer algemene bekendheid van het online bieden, het trouwe publiek dat toch het liefst in de zaal wil bieden, gecombineerd met een overweldigend en gevarieerd aanbod heeft resultaten opgeleverd die onze stoutste verwachtingen hebben overtroffen.

Het spreekt vanzelf dat het succes van iedere veiling niet alleen afhangt van ons, maar zeker ook die van inzenders, bieders, kopers en andere belangstellenden. Essentieel is het vertrouwen dat de talrijke inzenders ons schenken, waardoor u weer zo’n rijk en gevarieerd aanbod aantreft.

In deze aaneensluitende veilingen waren drie uitzonderlijke collecties opgenomen. Veiling 634 bestond geheel uit de collectie Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de Republiek Indonesië 1945-49 van prof. dr. M. Hardjasudarma. In de algemene veiling 635 kwam een gespecialiseerde collectie Oud-Duitse Staten onder de hamer in een hoeveelheid en kwaliteit zoals wij dit nog niet eerder in ons 125-jarig bestaan hebben aangeboden. Daarnaast resulteerde de prachtige collectie Nederlands-Indië poststukken Koning Willem III emissie 1870 van dr. Han T. Siem verbluffende opbrengsten.

Verder bevatte het aanbod als gewoonlijk een keur aan gezochte en kostbare postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen waarbij natuurlijk uitgebreid emissie 1852, en uiteraard weer talrijke geheel intact gelaten verzamelingen en spannende dozen. Van de meeste (deel)verzamelingen waren scans gemaakt zodat belangstellenden zich een goede indruk konden vormen van de inhoud.

Het aantal kopers van Japanse bezetting en Indonesië bleef dit keer beperkt. Toch brachten diverse kavels mooie prijzen op, zoals de beide zogeheten Soerakartazegels uit Java, die voor € 4200 resp. € 2700 [tax. € 2500 resp. € 2000] nieuwe eigenaren vonden.

Diverse opbrengsten van de algemene veiling voldeden aan onze eerdere verwachtingen, zoals € 2600 voor het halve vel van de zwarte kartonproef van de 5 cent 1852 [tax. € 2000] en het mooie blok van vier van de 15 cent, afgehamerd op € 2800 [tax. € 2000]. Een postfrisse 15 cent emissie 1872 in een moeilijke tanding bracht het tot € 4200 [tax. € 2000]. Geweldig deden de Nederlandse postzegelboekjes het: opbrengsten tussen € 1350 en € 2200 [tax. € 1200-€ 1500]. Boekje 31 realiseerde zelfs € 1150 [tax. € 200].

Het spektakel zat hem toch in de collecties Altdeutschland en Siem. Een stempelcollectie Bayern realiseerde € 13.500 [inzet € 3000], een van Hannover € 6200 [inzet € 2000]. Nummerstempels van Preussen deden € 4200 [inzet € 1000], terwijl een uitgebreide stempelverzameling zelfs € 16.500 opbracht [inzet € 3000]. Veel kavels werden voor een veelvoud van de inzetprijs afgehamerd. Het zal u niet verbazen dat veel van dit prachtige materiaal bij onze Oosterburen een nieuwe eigenaar vond.

Wat u, en ons in elk geval, wel verbaasd heeft zijn de torenhoge opbrengsten van de collectie bestemmingen en frankeringen Nederlands-Indië emissie 1870 van dr. Siem. Vooral de poststukken met halfrond-francostempels realiseerden torenhoge opbrengsten, zoals de brief met een tricolore uit Amboina voor € 18.500 [tax. € 1300], de brief uit Passoeroean voor maar liefst € 21.000 [tax. € 1000] en de schoonheid uit Soerabaija met paartjes van de 20 en 50 cent, eveneens voor € 21.000 [tax. € 700]. De kapitaalkrachtige liefhebbers wisten deze stukken dus wel te waarderen!

Het mooie aanbod verzamelingen in albums en dozen resulteerde in prachtige opbrengsten. Dat gold gelukkig ook weer voor Verenigd Europa, waarvan twee prachtcollecties € 4400 resp. € 5400 opbrachten [inzet € 3000 voor beide kavels].

Het is alles goud wat er blinkt, en zeker als het wordt verkocht. 10 Krugerranden in één kavel gingen voor € 10.500 over in andere handen [inzet € 5000]. En zo zijn er talrijke andere voorbeelden, die u allemaal op deze site kunt terugvinden.

Alle vermelde opbrengsten zijn toeslagprijzen, dus exclusief opgeld.

Alweer veilingen die optimistisch stemmen voor de toekomst! Wilt u hiervan ook profiteren, dan zijn wij u graag van dienst. U bent gegarandeerd van zorgvuldige, deskundige beschrijvingen en optimale presentatie. Filatelie leeft! En u weet het… keep online!